FUSUSUL HIKEM PDF

M. ibn Arabi-fususul hikem sırra yolcu. Uploaded by. Sırra Yolcu. Loading Preview. Sorry, preview is currently unavailable. You can download the paper. Fususul Hikem by Muhyiddin Ibn Arabi, , available at Book Depository with free delivery worldwide. Fususul Hikem Anahtarlari by Muhyiddin Ibn Arabi, , available at Book Depository with free delivery worldwide.

Author: Meztirr Maulrajas
Country: Saint Lucia
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 18 March 2010
Pages: 312
PDF File Size: 10.43 Mb
ePub File Size: 2.48 Mb
ISBN: 201-8-40068-652-5
Downloads: 43977
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Bracage

Cafer, babas Muhammed b. Muhammed el-Basrinin elinden, el-Basri, Ebul Feth b. Hibir civanmert helk olmamtr.

Fususul – Google Drive

Bir eserinde bunu belirterek: Zira Allah n indinde en sevgili kul, ehl iyline en ziyade hizmet edendir. Babalar, Musul’da tarihinde “Ruhu’l Kuds” adl kitab dinlemitir.

Ayrca son uikem baz mevzular ve eyh-i ekberin silsileleri sayd son blm eksiktir. Bu yzden eski zamanlarda evliyalar gizli i aretleri kafi grdler, hakikatleri lisan veya kalem ile etrafl ca bildirmediler. Tasavvuf stlahn da, hrka giyinmekel almak diye isimlendirilen bir hal daha vardr ki bu da, birebir grerek bilgi almak manasna gelen telkin anlamnda kullanlmtr.

Aman ha Hrs, kskanl ve kendini beenmilii kalbinden skp karasn. Bu hrkay giymenin ve sohbetin art, ancak bir kiinin elinden giyilmesi deildir. Bir anlamda i alemlerinde giyinmek istedikleri elbiseye dikkat ekmek istemi lerdir.

Benden sonra benim knyem olan Muhyiddin isminde Endlsden Allah n velisi, Resulullahn sevdii evladm gelecektir. Beyt-i Mkerremi yedi kere tavaf ettirdi ve Makam- brahimde iki rekat namaz k ldrd.

  GEORGE BRANT BRIDGMAN PDF

Telaffuz edilip terennm fksusul kelimeler anlam bulduklar mddete de ehl-i beytine salat ve selam olsun. Asl nda Velayet de birdir. Biz bu eserden de faydaland k. Bu hrka iinde bir mddet Allah’a ibadet ettim inde lah’a secdeler sundum inde ilimlerin kvlcmlarn satm Onun iinde feraitler ve akitler namzettim Bunu giy, bizim mesle imiz gereidir Onun iinde Allah’ n ahitlerine ba l kal Onunla zaman n yzne vur, nk o Bilirsen eer, bakalar tarafndan kskanlr Onunla ilaha yakla may kast et, nk Bylesinin her zaman maksudu olur meyme’nin layk olduunu grnce Ona ncelik verdim ve bir hiem i areti olarak hrkay ona giydirdim.

Dolaysyla halk fussusul ibadetlerine nem veren, dnyan n zevku sefasna yz eviren ve gzel ahlakla ahlaklanm tasavvuf ehli dervi lerin giysilerine hrka-i tecrid denmi tir.

Günümüz Insanina Fususul-Hikem : Hikmetlerin Özü

Buyurarak bizlere anlatt bu zel yolculuunun adeta Miraca haz rlk aamas olan ilk artlarndan birisi Brdenin yani H rkann giyinmenin manas n tevil ederek anlatmakta ve h rka giyinmek iin neler yap lmas gerektiini bildirmektedir. Ayrca Cafer el-Kensusi tarafndan Franszca tercmesi ile birlikte olarak Marakete bastrlmtr. Kubra Unlu rated it it was amazing Jan 06, El-Mahzumi de Ebul Hasan Ali b.

Din ve melikler hakknda tahkir edici konumalar yapan heva ve bidat ehli kimselerle oturup kalkmaktan sak n. Oysa yce Allah, kullarn kalplerine takva elbisesi indirmi tir nk ayette enzelna inzal ettik ve Takva elbisesi, daha hay rldr buyurmutur.

  GRAPHICS PROGRAMMING WITH GDI BY MAHESH CHAND PDF

Ne gzel koruyucu ve ne gzel kapt r bu. Hrka ile ilgili baka bir silsilemiz: Daha do rusu gznn grd her eyden hikmet almaya al.

Cemaat bu yol zeredir. Hrkaya brnmek, selamlanmak isteyen El tutsun bir mr id-i hakka bende olsun. Inci Burcu added it Aug 27, Rabbimizin Resulleri hakk getirmilerdir Kerem sahibi Resuln yce ve hikmet sahibi Allahtan getirdi i mnzel Kitab olan Kuran- azimde yer alan ayetlerden biri de udur: Bu da, gzel ahlak elbisesidir.

Bu eserlerin incelenmesi s rasnda giysiye veya giyinmeye zen gstermek ihtiva ettikleri fsusul ynnden insan hayrete drecek kadar deruni manalar ihtiva etmektedir. Hadis-i erifi de bu grlerine nder olmu tur. Bu husus, el-Hucvirinin Ke ful Mahcub adl eserinde yamal elbiseyle ilgili zel bir blmde ele al nmtr.

Bu yetin s rryla ltfen beni de huzurlu eyle Y Rabbi. Mslmanlara mslman olduklarndan dolay ayn muamelede bulun. Bundan da anla lyor ki, Batni elbise, eran zahiri elbise suretindedir. Lakin velayet mertebesinin zuhuru, birbirine tercihi her as rda kemaliyle kefedilmemitir.

Belaya urayan insanlarla, onlar n halinden ibret almak maksad yla otur.